Subscribe Now !

×

Subscribe to receive updates each week, plus get exclusive content, only available to those on my mailing list.

Gulf Manoram Column/Akkare Ikkare-Nov 2012 തീരാത്ത പാട്ട്

Posted on Categories ColumnLeave a comment on Gulf Manoram Column/Akkare Ikkare-Nov 2012 തീരാത്ത പാട്ട്

പഠിച്ചിട്ടും പാടാത്ത,തീരാത്ത പാട്ട്

അർത്ഥങ്ങളും,വിഷയങ്ങളും,തീരുമാനങ്ങളും ജീവിതത്തിന് ഒരു തീർപ്പ് കൽ‌പ്പിക്കുന്നു.എന്നാലും പലപ്പോഴും എപ്പോ എവിടെ ആരുടെകൂടെ എന്തു പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം മുഴച്ചുതന്നെ നിൽക്കുന്നു!ദൈവനിശ്ചയം,തലേവര ഇതൊക്കെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ അല്ലെ? അതെ, അതും ഒരു കാരണം തന്നെ.എന്നിരുന്നാലും സ്വന്തം താല്പര്യത്താൽ 40,50 വയസ്സിലിൽ പോലും,ഉന്നത വിദ്യാഭാസത്തിനായും, പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നവരും,പലതരം റിസേർച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നവരും ഇല്ലെ?ഉണ്ട്, കൂടെ ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും തീരുന്നില്ല.

അക്ഷരജ്ഞാനം സത്രീക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് സത്രീയോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയക്രൂരതയാണ്.അതാവാം സത്രീകളെ അന്തവിശ്വാസങ്ങളുടെ അഗാതഗർത്തതിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്.എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സത്രീ വിദ്യഭ്യാസം ഒരു സുപ്രധാന വിഷയം തന്നെയായായിരുന്നു,അതിനാൽ100 %സാക്ഷരതക്കൊപ്പം സത്രീചിന്താഗതിക്കും പുരോഗതിയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ നിന്നുമാത്രം അധ്യാപികമാരും,ഡോക്ടർമാരും നിയമജ്ഞന്മാരും,പത്രപ്രവർത്തകരും,സാമൂഹ്യ സേവനരംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങി.സത്രീകളൂടെ ഉന്നമനം സാമൂഹ്യവളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസിലായപ്പൊൾ സത്രീക്ക് വേണ്ടി വാതോരാതെ സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് ആൾക്കാർ ധാരാളം.സത്രീക്ക് സാമ്പത്തിക വിദ്യഭ്യാസസാത്വന്ത്ര്യം നൽകുമ്പോൾ ദേശത്തിന്റെ മുഖച്ചായതന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻസാധിക്കുമെന്ന് സത്രീ വിദ്യഭ്യാസത്തെ നിരാകരിച്ചവർ മനസ്സിലാക്കിതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇന്റെർനെറ്റിന്റെ ഭയാനകമായ പുരോഗതിക്കു മുന്നോടിയായി ഇക്കാലത്ത് സത്രീക്ക് നിർഭയം ജീവിക്കുവാൻ സാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം തീരാതെ നിൽക്കുന്നു.സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുണ്ടാകുന്ന തിന്മകളെ തടുക്കാനും,അതിജീവിക്കാനും,സ്വയം സ്ത്രീകൾ അശക്തകളാണ്.സമാനങ്ങളായ കടപ്പാടുകളൂടെ സ്തിരീകരണത്തിലും പുരുഷന്മാർക്ക് ദൈവം കൂടുതൽ പദവി നൽകിയോ?സത്രീപുരുഷന്മാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണ സമന്മാരല്ല,സത്രീക്ക് പുരുഷനോളമെത്താം എന്ന മിഥ്യാബോധവും ഇല്ലേഇല്ല. സത്രീക്ക് സ്യഷ്ടിപരമായിതന്നെ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നു സമ്മതിക്കുന്നു.ദാബത്യ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ കുടുബവും, കുടുംബബന്ധങ്ങളിലൂടെ സമൂഹവും പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി വളരും എന്നത് സത്യം മാത്രം ആണ്. മുതലെടുപ്പുകൾ മാത്രം നടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് പ്രശസ്തിയും കൊണ്ട് സിൽക്ക് സ്മിതയെ വരെ മുതലെടുക്കുന്ന കാലമാണ്. ജീവിച്ചിരിന്നപ്പോൾ കിട്ടാത്തെ അംഗീകാരങ്ങൾ മരണത്തിനു ശേഷം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടല്ലോ എന്നതുതന്നെ ഭാഗ്യം.

ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ പലതരം അഡ്ജെസ്റ്റെന്റുകളുടെ പര്യായങ്ങൾ മാത്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ. മകന്‍റെ ഭാര്യക്ക് എത്രപവൻ സ്വർണ്ണം വേണം എന്ന് നേരത്തേകാലത്തെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് പരംബരാ‍ഗത രീതികൾ,മോഡേൺ ചിന്താഗതിക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നവർ ഒന്നുകൂടി ഇരുത്തി ചിന്തിക്കട്ടെ.ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നിറത്തോളം പോരെട്ടെ എന്നു ‘പ്രാക്റ്റിക്കലായി’ ചിന്തിക്കുന്ന മകളും,സഹോദരന്‍റെ ഭാര്യയുടെ ആഭരണം സഹോദരിക്ക് നല്‍കി നടത്തുന്ന അഡ്ജസ്റ്റുമെന്റുകളും സമൂഹത്തിന്റെ ശാപമാണ്.ഇതിൽനിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ സ്തീകൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ,അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രം വിചാരിച്ചാലേ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ.പണമിടപാടുകൾ പാടേ വേണ്ട എന്നു തീരുമാനിക്കുക,അതുവഴി സമൂഹത്തിന്റെയും ചില കുടുംബങ്ങളെ കാർന്നു തിന്നൂന്ന പ്രശ്നമായ സ്ത്രീധനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും സാധിക്കും.എന്നാൽ ഈ താത്പര്യങ്ങളും നിലപാടുകളും,അഹങ്കാരവും,അനുസരണക്കേടും ആയി മുദ്രകുത്താൻ സമൂഹത്തിനും കുടുംബാംഗങ്ങളും നിമിഷനേരം മാത്രം മതി.

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനായി പലതും ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് സമയമില്ല എന്നതും ഒരു സത്യം മാത്രം ആണ്. മൈക്രോ കുടുംബങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് കണ്ടാലും കണ്ടാലും തീരാത്ത റ്റി വി സീരിയലുകളുടെ എപ്പിസോഡുകൾ,സ്ത്രീകളുടെ സമയം കടമെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.സ്വന്തം കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻപോലും കഴിയാറില്ല.എന്നാൽ ഇത്രല്ലാം പുരോഗമനത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളായി എണ്ണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചു റ്റിവിയിലും,ഇന്റെർനെറ്റിലും മറ്റും കാണുന്നതും ലഭ്യമായതും ആയ വിവരങ്ങളും,പഠനവിഷയങ്ങളും ഒരു ചാനലിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം തീരുന്നു.ഇന്ന് ബ്ലോഗുകൾ സത്രീകളുടെ വായനയുടെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങളായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.അവരുടെ ചിന്തകളും പ്രതികരണങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും, പുതിയ ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരിടമായിത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞു ബ്ലോഗുകൾ.ദുർഗ്ഗയും,ലക്ഷ്മിയും,സരസ്വതിയും ആ‍യ സ്ത്രീദൈവങ്ങളെ പൂജിച്ച്, നിർത്താതെ നേർച്ചകാഴ്ചകൾ നടത്തുന്ന സമൂഹം തന്നെ വഴിനടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അപഹേളീക്കാനും, ഇന്നും ഉപദ്രവിക്കാൻ മടികാണിക്കാറില്ല.സുരക്ഷിതത്വം ഇന്ന് വേഷങ്ങളിലും,സ്വാഭാവത്തിലും,സംസാ‍രത്തിലും പോലും ഇല്ല,സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഒരു സമരസമാനവിഷയം മാത്രം.

ഏതൊരു രംഗത്തും ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല,എല്ലായിടത്തും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ സഞ്ചാര സാതന്ത്ര്യം ഇന്നും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണോ എന്നൊരു തോന്നലും ഇല്ലാതില്ല!രാത്രിയും പകലും പേടിക്കാതെ സ്വയം യാത്രചെയ്യാൻ ഇക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ?നീതിപാലകർപോലും സ്ത്രീകളെ മാനസിക/ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന ഈ ക്കാലത്ത് എവിടെയാണ് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു?സ്ത്രീ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുടെ ശത്രു എന്നതും ഒരു വാസ്തവം മാത്രം ആണ്.എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?ആരെങ്കിലും വസ്തുതാപരാമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ,കാര്യകാരണസഹിതം പ്രതികരിച്ചാൽ അവർ സമൂഹത്തിൽനിന്നു അടിച്ചിറക്കപ്പെടുന്നു, ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു.അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം കൊട്ടിഘോഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതായ ഒരു വസ്തുതമാത്രം ആണ് സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം,പോലെതന്നെ.എത്രതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അവർ ജീവിച്ച ചുറ്റുപാടുകളും സാഹചര്യങ്ങളും, മുൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രതികരണശേഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.സമൂഹത്തെയും കാലത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റത്തിന്റെ കാലടികൾക്ക് വഴങ്ങില്ല എന്ന ബോധവും,സ്വയരക്ഷയുടെ ഭാഗവുമാണ് ഒരു പരിധിവരി മാതാപിതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത. അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ കവചം നിത്യവും അവളെ വേട്ടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നത് ഒരു സത്യം മാത്രം

EastCoast Daily | Columns | Chilambu

Posted on Categories ColumnLeave a comment on EastCoast Daily | Columns | Chilambu

ജീവിതചക്രത്തിൽ, ചുമലിലേറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഭാരവുമായി,ഏന്തി വലിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന,അന്യമനുഷ്യരുടെ ഭാരം പോലും ചുമക്കാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യൻ. ഒരിക്കലും തീരാത്ത തോരാത്ത കണ്ണുനിരിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ജീ‍വിതങ്ങളുടെ കഥകൾ കേട്ടു ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു മണൽക്കാറ്റുകളിൽ നിന്നും അജിത്ത് നായരുടെ മറ്റൊരു കഥ അഭ്രപാളികളിലേക്കെത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു. തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത ജീവിതം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും സ്വയം ഹോമിക്കപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസി.

Nattupacha | Columns | മസ്കറ്റ് മണൽക്കാറ്റ്

Posted on Categories ColumnLeave a comment on Nattupacha | Columns | മസ്കറ്റ് മണൽക്കാറ്റ്

പ്രണയമോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ- സപ്ന അനു ബി ജോർജ്ജ്- മണിലാൽ

പ്രണയത്തിലാവുമ്പോൾ പുരുഷനും സ്ത്രീയും വ്യത്യസ്തമായ ഏകാന്തതയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പുരുഷന്റെ പ്രണയം നിസ്സഹായതയുടേ ശൂന്യതയിലേക്കും സ്ത്രീയുടേത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തുറസിലേക്കും. സജിത ക്രിയേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ സഞ്ജു മാധവ് നിര്‍മ്മിച്ച് മണിലാല്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പ്രണയത്തില്‍ ഒരുവള്‍ വാഴ്ത്തപ്പെടും വിധം ‘ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന പ്രമേയം ഇതാണ്. മനുഷ്യരെ ഏകാന്തരും അരക്ഷിതരും നിസഹായരുമാക്കുന്ന പുതിയ ലോകക്രമത്തില്‍ മനുഷ്യന്റെ ഏകാന്തതയെ ഈ സിനിമ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.. പ്രണയത്തെ സമര്‍പ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണീ ഈ സിനിമയുടെ കഥ വികസിക്കുന്നത്..സദാചാരം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ എതിർവരകളേയും മായ്ച്ചുകളയാൻ പ്രണയമൂർച്ഛകൾക്കാവുമെന്ന് ഈ സിനിമ സമർത്ഥിക്കുന്നു.പ്രണയങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളും സാദ്ധ്യതകളുമാണ് ഇതില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രേമവിശയായ സ്തീ

പ്രണയത്തിൽ ഒരുവൾ വാഴ്ത്തപ്പെടും വിധം പ്രണയത്തെ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.പ്രേമത്തിന്റെ ഏടുകള്‍ പ്രണയം മനസ്സില്‍ ഉടലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സ്ത്രീയിൽ എന്തു സംഭവ്ക്കുന്നു? സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിന്റെ ജൈവകാമനകൾക്ക് ഈ സിനിമയിലൂടെ സംവിധായകന്‍ പുതിയ ഉത്തരങ്ങള്‍ തേടുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മീലെ പ്രണയത്തിന്റെ രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ കാലങ്ങളായി ഒരേ ദിശയിൽ സിനിമ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നിരവധി രചനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.കുമാരാനാശാന്റെ “നളിനി“യും ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ “സന്ദർശനവും“ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. സിനിമയിൽ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ ശുഷ്കമാണ്. ഇതുവരെ ആരും തന്നെ അര്‍ത്ഥതലങ്ങള്‍ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എന്നാല്‍ മണിലാലിന്റെ ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്യത്തിന്റേതായ അന്വേഷണങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരച്ചുകാട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളീലൂടെ പുതു പാതകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മണിലാല്‍ ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ നടക്കുന്ന ഈ പ്രണയ കഥയെ തന്റേതായ വഴിയിലൂടെ വഴ്ത്തപ്പെടുത്തുന്നു.

അമേച്വര്‍ നാടകരംഗത്ത് സജീവമായ (കാലടി സംസ്‌കൃത സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ തിയ്യറ്റര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി )സുരഭിയും തിരുവനന്തപുരം ‘അഭിനയ’ നാടക സംഘത്തിലെ പ്രതീഷുമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.നവംബര്‍ 22നു തൃശുരില്‍ നിറഞ്ഞ സദസ്സിനു മുന്‍പില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ബഹറൈൻ ഇന്റർ നാഷണൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഇന്റെര്‍നെറ്റിലെ ഈ സ്ത്രീ പക്ഷ പ്രണയ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്?.

സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു പ്രണയ കഥയല്ലിത്.ചെറിയ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി/സത്രീ സ്വതന്ത്രയാവാൻ പ്രണയത്തെ നിമിത്തമാക്കുകയാണ്.യഥാർത്ഥ ലോകമല്ല(ഇന്റർനെറ്റ്)സിനിമയുടെ പ്രമേയ പരിസരം.

ഇന്റെര്‍നെറ്റ് ഗൌരവമുള്ള ഒന്നാണോ?

ഇന്റർനെറ്റ് വെറും കളിയല്ല.പുതിയ കാലത്തിന്റെ അനേകം തുറസ്സുകളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണത്.എല്ലാം അതിലേക്കൊതുങ്ങുന്നതിലോ അതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ നേടുന്നതിലോ വലിയ കാര്യമില്ല.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രേമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ സ്വാതന്ത്യം ഉണ്ടോ? അതു പുരുഷനു മാത്രമുള്ളതല്ലെ??

പ്രണയം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.കണ്ടുമുട്ടലിൽ കൂടി തുടങ്ങി പ്രണയമായി ഒടുവിൽ അത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു,വിവാഹം.അത് ഏറിയ പങ്കും പുരുഷനിൽ സമാപിക്കുന്ന കലാപരിപാടിയാണ്. വിവാഹമാവുന്നതോടെ പ്രണയത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീ പുറത്താവുന്നു.

ഈ കഥ സത്യം ആണോ അതോ കഥ മാത്രമാണോ?

കഥയൊന്നും സത്യമാവരുത് എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം.സത്യത്തെ അതിൽ കണ്ടെത്താമെങ്കിലും,കഥ കഥയായി മാത്രം നിൽക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ കഥ എഴുതാന്‍ എത്ര സമയം എടുത്തു? ഈ പ്രമേയം എങ്ങിനെയാണുണ്ടായത്?

അൽ ഫോൻസാമ്മ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ തോന്നിയ പ്രമേയമാണിത്.അത് പ്രണയത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു.ചെറിയ സമയം മാത്രമേ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളു.

ഈ പ്രമേയം വ്യത്യസ്തമാകുന്നതെങ്ങിനെയാണ്?

ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയമാണ്.പൊതുവെ കാണാത്ത പ്രണയസാദ്ധ്യതകൾ ഈ പ്രമേയത്തിലുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ വികാസം.അതിനാണ് ഇതിൽ ഊന്നൽ.പുരുഷൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം.

ഇതിന്റെ ബാക്കി റ്റെക്നിക്കല്‍ ആള്‍ക്കാരെ എങിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്തു?ഷൂട്ടിംഗ്? എഡിറ്റിംഗ്? പ്രദര്‍ശനം?

എന്റെ എല്ലാ സിനിമയും പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സെലിബ്രേഷൻ ആണീ സിനിമ.നിർമ്മാതാവ് യു എ ഇ നാടക പ്രവർത്തകനായ സഞ്ജുമാധവ്,ക്യാമറാ മാൻ ഷെഹ് നാദ് ജലാൽ,എഡിറ്റർ ബി.അജിത് കുമാർ,കലാ സംവിധായകൻ സന്ദീപ്,കോസ്റ്റൂംസ് ഡിസൈനർ ശോഭാ ജോഷി,സംഗീത സംവിധായകൻ ചന്ദ്രൻ വേയാട്ടുമ്മൽ,ഇംഗ്ല്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽ എഴുതിയ സി.എസ്.വെങ്കിടേശ്വരൻ,നിർമ്മാണത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ച യു എ ഇ യിലെ നാടക പ്രവർത്തകയായ ജോളി ചിറയത്ത്,അജിത് പ്രിന്റെക്സ്,പി.ജി.പ്രേമൻ,ഇമ ബാബു,അഭിനേതാക്കളായ സുരഭിയും പ്രതീഷുമൊക്കെ എന്റെ സൌഹൃദ സംഘത്തിൽ പെടുന്നവരും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്.

മണിലാല്‍ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ പ്രേമം എന്നാല്‍ എന്താണ്‍?

ലോകത്തെ സമഗ്രമായി കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് പ്രണയം.അതിൽ മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ട്.സ്വന്തമാക്കൽ എന്നുള്ള പ്രക്രിയക്കെതിരെയുള്ള സമരം കൂടിയാണ് എനിക്ക് പ്രണയം. സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണത് പ്രേമത്തിന്റെ കാതല്‍.സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രണയത്തിന് മുകളിൽ നിർത്തുക.അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാമുകി/കാമുകഭാവമായി നിങ്ങൾ ഉയരും.